สารอาหาร 5 หมู่ มีอะไรบ้าง

0
1420

ร่างกายของเราในแต่ละวันนอกจากการกินที่ต้องการพลังงานแล้ว ยังจะต้องค่อยคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารให้สารอาหารครบ ทั้ง 5 หมู่อีกด้วย


อาหารคือแหล่งพลังงานหลักของร่างกายเรา นอกจากจะให้พลังงานแล้ว อาหารแต่ละอย่างยังให้คุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกัน สารอาหารหลักที่เรารู้กันอยู่แล้วlotto ก็จะมี โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ และ ไขมัน ซึ่งให้คุณประโยชน์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้านครบ 5 หมู่

สารอาหารหลักๆของการกินอาหารจะแบ่งจำแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่

สารอาหาร 5 หมู่

  • สารอาหาร ที่ให้พลังงาน
  • สารอาหาร ที่ไม่ให้พลังงาน

สารอาหารที่ให้พลังงานจะอยู่ในจำพวกสารอาหาร 3 อย่างก็คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน โดยปริมาณสารอาหารเหล่านี้จะให้พลังงานไม่เท่ากัน สารอาหารประเภท ไขมัน จะให้พลังงานมากที่สุด และถัดมาเป็นสารอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรต จะให้พลังงานลองลงมา แล้ว โปรตีนจะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานในระดับที่น้อยกว่า ไขมัน และ คาร์โบไฮเดรต

สารอาหารประเภทโปรตีน จะเป็นสารอาหารที่มีความหนาแน่นของโมเลกุลที่ขนาดใหญ่ แต่จะประกอบด้วยหน่วยที่เล็ก คือ กรดอะมิโน มากมาย มีถึง 22 ชนิดเลยทีเดียว โปรตีนแต่ละชนิดก็จะมีสารอาหารที่แตกต่างกัน เช่นกัน โปรตีนเป็นสารอาหารหลักของร่างกายที่ช่วยในการสร้างเซลล์เนื้อเยื้อต่างๆ และยังเป้นส่วนประกอบของ เอมไซม์ รวมถึงฮอโมน ฮีโมโกลบิน และแอนตี้บอดี้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ร่างกายของเราควรจะมีโปรตีนเป็น 20 เปอร์เซ็นของร่างกายให้ครบทั้ง 5 หมู่

สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานในปริมาณมาก ที่ประกอบไปด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ส่วนแหล่งอาหารที่จะให้พลังงานด้านคาร์โบไฮเดรต ส่วนใหญ่จะมีพวก ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก แต่ของจำพวกแป้ง เมื่อย่อยสลายในร่างกายแล้วจะกลายเป็น น้ำตาลที่คอยให้พลังงานในร่างกายแล้วจะแบ่งแยกได้เป็น 2 พวกได้แก่

  • น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ที่พบได้ในจำพวกผักและผลไม้ที่มีรสหวาน
  • น้ำตาลโมเลกุลคู่สามารถพบได้ในน้ำตาลทราย มอลโทส และแลคโทส

สารอาหาร 5 หมู่

โดยที่สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต จะเป็นสารอาหารหลักเลยในการให้พลังงาน พลังงานส่วนใหญ่ที่เราใช้ในแต่ละวัน ที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆในแต่ละวัน ใน 1 วัน ร่างกายของเราจะต้องการพลังงานที่ได้รับจากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นจำนวนถึง 50 – 50 ของพลังงานทั้งหมดในแต่ละวัน เพราะฉะนั้นเราควรกินสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตหรือแป้ง ให้ได้ปริมาณ 500 กรัมต่อวัน เพื่อให้พอกับความต่อการของพลังงานในแต่ละวัน

สารอาหารประเภทไขมัน ประกอบไปด้วยสารจำพวก คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน  สารอาหารประเภทไขมันนั้น เป้นสารอาหารที่ละลายไม่ได้ในน้ำ ไขมันจะถูกแบ่งแยกเป็นทั้ง ไข และน้ำมัน

กรดไขมัน คือสิ่งที่สำคัญของไขมัน สิ่งที่มีความสำคัญต่อร่างกายจะมี 2 ประเภทด้วยกัน คือ กรดไขมันอิ่มตัว พบได้ในเนื้อสัตว์ และ กรดไขมันไม่อิ่มตัว ส่วนใหญ่จะอยู่ในน้ำมันพืช น้ำมันถั่วเหลือง ที่ใช้ในครัวเรือนทั่วๆไป แต่ให้จำไว้เสมอว่า ไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงมากที่สุด ร่างกายของเราสามารถสะสมปริมาณไขมันได้ในปริมาณที่จำกัด และร่างกายของเรายังจะเปลี่ยนสารอาหารประเภทโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตบางตัว ให้เป็นไขมันเช่นกัน แน่นอนว่าการที่เรากินอาหารมากเกินไปกว่าแคลอรี่ที่เราใช้งาน ในแต่ละวัน จะทำให้ร่างกายของเรานำส่วนเกินนั้น ไปสะสมไว้เป็นไขมันส่วนเกิน ไขมันจะสะสมอยู่ใต้ผิวหนัง และตามอวัยวะส่วนต่างๆ

สารอาหาร ที่ไม่ให้พลังงาน จะเป็น สารอาหาร จำพวก วิตามิน และเกลือแร่ สารอาหารเหล่านี้จะไม่ให้พลังงานเรา แต่จะให้เป็นคุณค่าทางโภชนาการแทน และที่สำคัญ ร่างกายเราจะขาดทั้งวิตามินและเกลือแร่ไมได้ ถ้าร่างกายเรามีปริมาณเกลือแร่ และวิตามินน้อยจนเกินไป ก็จะทำให้เกิดโรค ถือเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นอาการเหน็บชา และ อ่อนเพลีย

วิตามินจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ วิตามินที่สามารถ ละลายได้ใน ไขมัน และวิตามินที่ละลาย ไม่ได้ใน ไขมัน

  • วิตามินที่ละลายได้ในไขมัน ได้แก่ วิตามิน เอ ดี อี เค
  • วิตามินที่ไม่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามิน บี ซี

แต่วิตามินทั้ง 2 ประเภทนี้มักมีอยู่ในอหาร ในปริมาณที่แตกต่างกัน เรามีตารางให้ดูสารอาหารครบ 5 หมู่

ยังมีสาระน่ารู้อีกมากมายสามารถติดตามได้ที่นี้เลย >> FitjungHub

อ้างอิงข้อมูล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here