ออร์แกนิค ดีต่อสุขภาพจริงหรือ ยิ่งกินยิ่งมีประโยชน์หรือไม่

0
58
ออร์แกนิค

หลายๆท่านอาจจะรู้มาจากการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆว่า ออร์แกนิค ดีต่อสุขภาพ

ทั้งที่ไม่เคยรู้ว่า ออร์แกนิค คืออะไร ต่างจากปกติทั่วไปอย่างไรเสียด้วยซ้ำ อันที่จริงแล้วออร์แกนิค ก็คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกผลิตขึ้นมาด้วยวิธีที่เรียกว่าอินทรีย์ และได้ทำการพึ่งพา สารเคมี ในส่วนขั้นตอนต่างๆให้น้อยที่สุด หรือบางที่อาจจะไม่ใช้เลยก็เป็นไปได้ ซึ่งการทำออร์แกนิคนี้

ต้องผ่านการสร้างอย่างมีขั้นมีตอนและยุ่งยาก โดยเกษตรกรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านเกษตรอินทรีย์มากๆ จุดมุ่งหวังและเป้าหมายของออร์แกนิคก็คือการที่ผลผลิตทุกชนิดปลอดสารเคมีและสารพิษตกค้างนั่นเอง

จุดประสงค์หลัก ในกระบวนการผลิตแบบออร์แกนิค

  • เพื่อมุ่งหวังในการปรับปรุงดินแล้วน้ำในพื้นที่การเกษตรให้หลุดพ้นจากสารพิษที่ตกค้าง
  • ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม ที่มีมากขึ้นทุกวันๆ
  • เพื่อช่วยให้ที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงเพื่อเตรียมไว้ในการบริโภคมีความปลอดภัยจากสารพิษ และถูกสุขอนามัยมากขึ้น
  • เพื่อช่วยให้สัตว์เลี้ยงเพื่อนำไปบริโภคมีพฤติกรรมเป็นธรรมชาติ ไม่ถูกปรุงแต่งโดยสารเร่งโต เร่งสี หรือ สารเคมีต่างๆ รวมถึงลดความเสี่ยงการกลายพันธุ์ สร้างโรคนั่นเอง
  • ช่วยให้ระบบวัฏจักรและวงจรธรรมชาติ กลับมาคืนสู่ความเป็นปกติตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่ง

สิ่งต้องห้าม ในกระบวนการปลูกแบบออร์แกนิค ?

ไม่ควรนำปุ๋ยสังเคราะห์ หรือปุ๋ยเคมี มาใช้ในการสร้างสารอาหารในดินเด็ดขาด จะทำให้เกิดสารพิษตกค้างได้ ห้ามนำน้ำตะกอนจากน้ำเสียมาเป็นปุ๋ยให้พืชโดยเด็ดขาดtodehuay ห้ามใช้ สารเคมี ฆ่าแมลงในการป้องกันผลผลิตเด็ดขาด ห้ามการฉายแสงเพื่อป้องกันโรคและศัตรูพืชเด็ดขาด

ห้ามทำการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อช่วยในเรื่องของเพิ่มปริมาณผลผลิต เร่งคุณภาพ เนื่องจากว่าสิ่งที่ได้กลับมานั้น จะเป็นการตกค้างของสารต่างๆในผลผลิต อันตรายต่อผู้บริโภค ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ หรือโกรทฮอร์โมน ในการเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ที่มีไว้เพื่อบริโภคเด็ดขาด

ประโยชน์ของออร์แกนิค ?

ช่วยให้ผู้บริโภคลดความเสี่ยงในการรับประทานอาหารที่มีสารพิษตกค้าง จากสารเร่งโตต่างๆ จากยาฆ่าแมลงต่างๆ เพื่อไม่ให้ไปสะสมในร่างกายของผู้บริโภคและนำไปสู่โรคร้ายต่างๆที่ตามมาได้ในอนาคต ลดระดับความกังวลของผู้บริโภค ในเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้ได้ในระดับหนึ่ง หากมีการตีตราคุณภาพออร์แกนิคชัดเจน

จากผู้รับรองอย่างถูกต้อง ผู้บริโภคมีความมั่นใจได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์จากธรรมชาติ และความปลอดภัยในสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากการเลี้ยงและเพาะปลูกเป็นการใช้วิธีแบบอินทรีย์เกษตร จึงมีความปลอดภัยสูงไร้สารตกค้าง

อันตรายจาก-สารเคมี-ในออร์แกนิค

อันตรายจาก สารเคมี ในออร์แกนิค

  • การตกค้างของสารพิษ เชื่อว่าหลายๆคนสงสัยเกิดคำถามว่า การเกิดสารตกค้างของสารพิษได้อย่างไรในเมื่อไม่ได้ใช้สารเคมี แต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่ากระบวนการนั้นจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีมากที่สุด แต่ก็อาจจะมีสารเคมีที่เกิดการตกค้างอยู่ในธรรมชาติได้
  • การตกค้างสารกำจัดศัตรูพืช ในขั้นตอนแบบออร์แกนิค สารกำจัดศัตรูพืชบางชนิดยังได้รับอนุญาตให้นำมาใช้งานได้ แถม สารเคมี บางชนิดยังสามารถลอยในอากาศได้ จึงอาจจะทำให้พบการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชในออร์แกนิคได้ด้วยเช่นกัน
  • การตกค้างของเชื้อแบคทีเรีย ต้องขอบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดนั้น ยังไม่สามารถปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรียได้ จึงมักจะตรวจพบการตกค้างของเชื้อแบคทีเรียในอาหารแม้ว่าจะผ่านมาจากกระบวนการออร์แกนิคก็ตาม

เลือกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคอย่างไรให้ปลอดภัย ?

ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่สะอาดได้มาตราฐาน ซื้อผักผลไม้ ตามฤดูกาลเพราะว่า ผักหรือผลไม้นอกฤดูกาลส่วนมากจะผ่านการใช้ สารเคมี ในการปลูก ควรล้างทำความสะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานทุกครั้ง เพื่อกำจัด สารเคมี ตกค้างต่างๆ ปอกเปลือก ผักผลไม้ สารเคมี ตกค้างจะพบมากในเปลือก การปลอกออกและล้างก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้เราปลอดภัยจาก สารเคมี ตกค้างได้

ข้อมูลอ้างอิงจาก : www.sanook.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here